การแทรกแซงของรัฐไม่เพียงพอต่อการบรรลุความเท่าเทียม

การแทรกแซงของรัฐไม่เพียงพอต่อการบรรลุความเท่าเทียม

จากการสำรวจที่ดำเนินการในมณฑลส่านซีสองในสามของนักเรียนจากชนบทของจีนมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนประเภทต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เงินอุดหนุนตามความต้องการ และเงินกู้ นี่เป็นสองเท่าของคู่ของพวกเขาจากครอบครัวในเมืองรัฐบาลกลางยังได้ให้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นในภาคกลางและตะวันตกของจีนในช่วงปี 2555-2563 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ (โครงสร้างพื้นฐาน) และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านซอฟต์แวร์ (ความสามารถและโอกาสในการฝึกอบรม)

ผ่านโครงการระดับชาตินี้ 14 มหาวิทยาลัยได้รับการเพิ่มลงในรายชื่อมหาวิทยาลัย

ที่สำคัญระดับชาติ เพื่อให้แน่ใจว่ามีมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลอย่างน้อยหนึ่งแห่งในแต่ละจังหวัดของจีน

ไม่นานมานี้ รัฐบาลกลางได้นำมาตรการบริหารพิเศษมาใช้เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงของนักศึกษาจากพื้นที่ยากจนไปจนถึงมหาวิทยาลัยระดับเฟิร์สคลาส

กระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้มหาวิทยาลัยดังกล่าวรับสมัครนักเรียนอย่างแข็งขันมากขึ้นจาก 834 มณฑลในชนบทซึ่งโรงเรียนในท้องถิ่นถูกครอบงำโดยนักเรียนจากครอบครัวที่ยากจน ในขณะที่โควตาการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 10,000 ในปี 2555 เป็น 50,000 ในปี 2558 และ 60,000 ในปี 2559

การกระจายทรัพยากรที่ไม่สม่ำเสมอ

เราอาจสรุปเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในการบรรลุความเท่าเทียมกันทางการศึกษาที่สูงขึ้น

ประการแรก การแทรกแซงของรัฐ รวมทั้งมาตรการด้านการบริหารและการเงิน

 ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนักเรียนจากภูมิภาคที่ยากจนและกลุ่มเสี่ยง เช่น ชนกลุ่มน้อย ในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นหนึ่ง ได้รับการปรับปรุงโดยการเชื่อมโยงกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดี Xi Jinping ที่จะต่อสู้กับความยากจนในชนบทและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

ประการที่สอง ผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐไม่ควรประเมินค่าสูงไป เนื่องจากการปรับนโยบายดังกล่าวไม่ได้กระทบถึงสาเหตุพื้นฐานเบื้องหลังการกระจายทรัพยากรการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนอย่างไม่เท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี้อธิบายได้จากความไม่สม่ำเสมอของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และโดยการแบ่งชั้นและลำดับชั้นของสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ ได้แก่ เชิงวิจัย เน้นการสอน และอาชีวศึกษา

หากคำนึงถึงการแข่งขันระดับโลกในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับทางการจีน ความพยายามสู่ความเท่าเทียมทางการศึกษาที่สูงขึ้นในจีนอาจกำลังตึงเครียดกับการรณรงค์ระดับชาติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง ซึ่งก็คือการรณรงค์ที่มุ่งสร้างมหาวิทยาลัย ‘ระดับโลก’ .

ประการที่สาม การแทรกแซงของรัฐบาลเป็นกลวิธีมากกว่ากลยุทธ์ และเป็นการมุ่งเป้าไปที่การลดผลกระทบด้านลบของการปฏิรูปที่มุ่งเน้นตลาดต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน

เราขอแนะนำว่าสิ่งที่จำเป็นคือการทบทวนความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษากับความยุติธรรมทางสังคม การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการแจกจ่ายทรัพยากรการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามภูมิภาคและตามกลุ่มสังคม นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงพันธกิจภาคประชาสังคมของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษาการเป็นพลเมือง การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน และความยุติธรรมทางสังคม

เราขอโต้แย้งว่า นอกเหนือจากการมุ่งเน้นอย่างแคบๆ ในเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้ามหาวิทยาลัยที่สำคัญแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยและสมาชิก เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการปรับปรุงสวัสดิการทั่วไปของชาวจีนในสังคมที่ยุติธรรม ความจำเป็นในเรื่องนี้ไม่ได้มาจากการอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจีน

Dr Bin Wu เป็นนักวิจัยอาวุโสใน School of Contemporary Chinese Studies, University of Nottingham, UK อีเมล์: bin.wu@nottingham.ac.uk ศาสตราจารย์ ดับเบิลยู จอห์น มอร์แกน เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ด้านการศึกษาเปรียบเทียบ และเพื่อนอาวุโสของสถาบันนโยบายจีน มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม และศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ในโรงเรียนสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ สหราชอาณาจักร อีเมล์: morganj74@cardiff.ac.uk

credit : coachsfactorysoutletonline.net coachfactoryoutletstoreco.com jerrydj.net faultyvision.net helendraperyoung.com proyectoscpc.net derrymaine.net legendaryphotos.net coachfactorysoutletstoreonline.net sierracountychamber.net